pompa ciepła uprawnienia

Montaż pompy ciepła – jakie uprawnienia są wymagane?

Napisano dnia: 23 czerwca, 2022

Firmy zajmujące się kompleksowym montażem instalacji fotowoltaicznych poszukują zleceń wśród klientów, którzy nie zdecydowali się na instalacje w pierwszym kwartale 2022 r. Dokąd zmierza branża OZE?

Obserwując rynek, zauważyliśmy duże zapotrzebowanie na specjalistów montażu pompy ciepła. Jeżeli jesteś instalatorem modułów fotowoltaicznych i chcesz poszerzyć swoją ofertę o montaż pompy ciepła, koniecznie zapoznaj się z tym artykułem. Sprawdź, od czego warto rozpocząć swoją przygodę z pompami ciepła!

 

Uprawnienia – montaż instalacji fotowoltaicznych

 

Na początek przypomnijmy sobie, jakich uprawnień potrzebuje monter instalacji fotowoltaicznych. Są to uprawnienia I Grupy SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich) z zakresu Dozoru oraz Eksploatacji. Dodatkowo instalator może mieć uprawnienia UDT (Urząd Dozoru Technicznego) z zakresu Systemów Fotowoltaicznych, jako potwierdzenie swoich umiejętności. Jednak do samego montażu wymagane są tylko uprawnienia SEP. Więcej o tym tutaj.

 

Uprawnienia – montaż pompy ciepła

 

Jak to wygląda w przypadku pomp ciepła? Sprawa jest trochę bardziej skomplikowana… ale już tłumaczymy!

 

Zgodnie z definicją ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (ustawa):

instalacja – w stosunku do urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających substancje kontrolowane, oznacza to łączenie dwóch lub większej liczby elementów lub obiegów zawierających, lub mających zawierać, czynnik chłodniczy w postaci substancji kontrolowanej w celu zmontowania układu w miejscu jego eksploatacji. Dotyczy to również łączenie przewodów czynnika chłodniczego układu w celu zamknięcia obiegu.

To tyle z twardej definicji. Jak to wygląda w praktyce? Jak dobrze wiesz z poprzedniego naszego artykułu (kliknij tutaj), pompy ciepła dzielimy na pompy ciepła typu monoblok oraz split. Zacznijmy od tej prostszej sytuacji.

 

Pompa Ciepła typu MONOBLOK

 

Jest to urządzenie hermetycznie zamknięte, a więc zgodnie z definicją, nie wykonuje się czynności „instalacji”, a także nie dokonuje się wpisu do Karty Urządzenia. Obieg chłodniczy instalowanego urządzenia został już połączony i napełniony przez producenta, a nie serwisanta. Z tego względu urządzenie jest gotowe do eksploatacji po dostarczeniu go na miejsce użytkowania. Tak więc montaż oraz sprzedaż nie jest uregulowana certyfikacją i może ją realizować podmiot bez certyfikatu F-GAZ. Oznacza to nic innego jak to, że do montażu Pompy Ciepła typu MONOBLOK instalator potrzebuje tylko i wyłącznie uprawnienia I Grupy SEP z zakresu Dozoru oraz Eksploatacji.

 

Pompa Ciepła typu SPLIT

 

W odróżnieniu od Pompy Ciepła typu MONOBLOK, Pompę Ciepła typu SPLIT należy odpowiednio połączyć oraz uzupełnić czynnikiem chłodniczym (jeśli fabrycznie jest za mało czynnika). Zgodnie z definicją, instalacja taka będzie wymagać obsługi przez uprawniony zespół serwisantów – co kryje się pod tym stwierdzeniem? Firma wykonująca montaż Pompy Ciepła typu SPLIT zobowiązana jest do posiadania certyfikatu dla przedsiębiorców F-GAZ. Aby przedsiębiorstwo mogło się w ogóle ubiegać o taki certyfikat, musi posiadać certyfikowany personel F-GAZ.

 

Czy do montażu pompy ciepła potrzebne są jeszcze jakieś uprawnienia?

 

Odpowiedź jest prosta: NIE! Natomiast jest wiele firm szkoleniowych, które w swojej ofercie mają jeszcze uprawnienia SEP Grupy II oraz UDT z zakresu pomp ciepła.

Wyjaśnijmy, czego dotyczą uprawnienia SEP Grupy II. Są to urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne. W szczególności:

 • kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi,
 • sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW,
 • turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi,
 • przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy powyżej 50 kW,
 • urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW,
 • pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW,
 • sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych,
 • urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 t,
 • piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW,
 • aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w grupie 2,
 • urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia,
 • urządzenia ratowniczo-gaśnicze i ochrony granic.

Natomiast uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) z zakresu pomp ciepła potwierdzają wiedzę osoby certyfikowanej z zakresu montażu, projektowania oraz działania pomp ciepła, niemniej nie uprawnia do samego instalowania ich.

Gdzie można wykorzystać uprawnienia UDT z zakresu pomp ciepła?

Z informacji, jakie udało nam się zdobyć od pracowników Urzędu Dozoru Technicznego, ustaliliśmy, że takie uprawnienia mogą się przydać tylko w szczególnych przypadkach, na przykład:

 • przetargi gminne posiadające własny regulamin, w którym zapisano informacje o tym, że instalator musi posiadać takie uprawnienia,
 • wszelkiego rodzaju dofinansowania, które w swoim regulaminie będą mieć taką informację,
 • informacje o posiadanych uprawnieniach można zawrzeć w ofercie, którą przedstawia się inwestorowi, jako dodatkowe potwierdzenie swoich umiejętności.

Na pierwszy rzut oka więc w 99% przypadków takie uprawnienia nie przydadzą Ci się, natomiast jeżeli masz możliwość je wykonać, to warto to zrobić. Pamiętaj, że tak samo, jak w przypadku UDT Systemów Fotowoltaicznych, tak w przypadku UDT Pompy Ciepła uprawnienia możesz wyrobić bez zdawania egzaminu, jeśli tylko ukończyłeś studia z zakresu energetyki lub energii odnawialnej.

 

Jak widzisz, przebranżowienie się na montaż pomp ciepła nie wymaga radykalnych kroków w zakresie swoich uprawnień, tym bardziej jeżeli planujesz montaż pomp ciepła typu MONOBLOK.

 

Jesteś zainteresowany montażem pompy ciepła w swoim domu lub wykonujesz montaż u inwestora? Śmiało, odezwij się do nas! Pomożemy Ci złożyć wszystkie niezbędne dokumenty, dzięki którym możesz postarać się o dofinansowanie na jej montaż! KLIKNIJ LINK i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy!

Ostatnie wpisy: