certyfikacja energetyczna

Planujesz wynająć lub sprzedać mieszkanie? Już wkrótce czekają cię dodatkowe koszty!

Napisano dnia: 8 marca, 2023

Pod koniec października 2022 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy Prawo budowlane. Jego treść wejdzie w życie po 6 miesiącach, a dokładnie 28 kwietnia 2023 r. Uchwała ta wdraża przepisy unijne w sprawie charakterystyki energetycznej budynku oraz efektywności energetycznej. Przeczytaj, jakie zmiany czekają właścicieli lokali.

 

Zmiany dla właścicieli nieruchomości – wiosna 2023 r.

Co to oznacza w praktyce? Otóż od wiosny 2023 r. każda osoba, chcąca sprzedać lub wynająć mieszkanie, będzie miała obowiązek przedstawienia nowemu najemcy certyfikat energetyczny tego lokalu. Fakt przekazania świadectwa powinien zostać odnotowany w akcie notarialnym. W przypadku braku przekazania świadectwa, notariusz jest zobowiązany do pouczenia zarządcy mieszkania o karze grzywny. Kara grzywny może wynieść nawet do 5 tys. zł za niewywiązanie się z powinności. Co ważne obowiązek ten nie dotyczy umów zawartych przed dniem, w którym zaczęły obowiązywać nowe przepisy.

 

Świadectwo charakterystyki energetycznej – co to jest ?

Świadectwo energetyczne jest dokumentem, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub jego części. Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, najemca lub użytkownik budynku może określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię. Tym samym koszt utrzymania związany ze zużyciem energii na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.

 

Okres ważności świadectwa charakterystyki energetycznej

Dokument przygotowany przez audytora widniejącego w wykazie osób uprawnionych do sporządzania certyfikatu energetycznego zostaje wysłany do centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynku, gdzie zostaje nadany numer identyfikacyjny. Od momentu sporządzenia, świadectwo jest ważne przez 10 lat. Jeśli posiadasz już taki dokument jego aktualizacja nie jest konieczna po wejściu w życie nowelizacji. Świadectwa zachowają ważność przez okres, na jaki zostały sporządzone.

 

Ważne! Obowiązkowe informacje w reklamie

Sam dokument to jednak nie wszystko, o czym musisz pamiętać. Jeśli na twój lokal zostało już przygotowany certyfikat energetyczny, masz obowiązek przedstawić jego wyniki w reklamie dotyczącej sprzedaży lub najmu lokalu. W ogłoszeniu powinny znaleźć się wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową, nieodnawialną energię pierwotną oraz udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową i jednostkowa wielkość emisji CO2.

 

Chcesz wykonać charakterystykę energetyczną swojego budynku lub mieszkania? Chcesz wiedzieć ile kosztuje jej wykonanie? Napisz do nas i porozmawiajmy o możliwościach współpracy!
KIELGO nasi specjaliści mają wymagane uprawnienia i niezbędną wiedzę potrzebną do poprawnego wykonania audytu. Pomożemy Ci zoptymalizować zużycie energii w Twoim budynku lub przedsiębiorstwie!

Ostatnie wpisy: