Wniosek Mój Prąd 4.0 – jak złożyć wniosek o zwiększenie dotacji?

Napisano dnia: 17 lutego, 2023

Wnioskodawcy, który skorzystali z czwartej edycji programu Mój Prąd 4.0 przed zmianami, które weszły w życie w połowie grudnia od 15 lutego mogą spodziewać się maila z NFOŚiGW umożliwiającego wyrównanie otrzymanej dotacji do wyższego poziomu. Jak wygląda wniosek i jakie dane należy wpisać?

Komu przysługuje zwiększona dotacja ?

 

Wprowadzone 15 grudnia 2022r zmiany w programie Mój Prąd zwiększyły poziom dofinansowania dla instalacji fotowoltaicznych oraz magazynów energii. Dotacja do samej mikroinstalacji wzrosła z 4 tys. zł do 6 tys. zł natomiast do magazynu energii z 7,5 tys. zł do 16 tys. zł przy zachowaniu warunku, że dotacja nie może przekraczać 50% poniesionych kosztów.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapowiedział wówczas, że w przypadku Beneficjentów czwartej edycji programu koszty kwalifikowane zostaną ponownie przeliczone względem nowego poziomu dofinansowania i w przypadku Wnioskodawców, którym przysługiwać będzie zwiększony poziom dofinansowania wypłacona zostanie różnica pomiędzy otrzymaną dotacją a dotacją jakie otrzymałby Grantobiorca po zmiennie dofinansowania.

Wniosek o zwiększenie dotacji

 

Ponowne przeliczenie wniosków  w celu wypłaty zwiększonego dofinansowania rozpoczęło się 15.02.2023r. jak poinformował NFOŚiGW na stronie programu.

W celu uzyskania wyrównania to Narodowy Fundusz wykonuje pierwszy krok, a nie inwestor. Osoby, które już otrzymały dotację, otrzymają powiadomienie drogą elektroniczną na adresy e-mail wskazane w złożonym wniosku o dofinansowanie, informujące o możliwości zwiększenia kwoty dofinansowania. Proces ten będzie obsłużony automatycznie zgodnie z kolejnością wpływania wniosków do Funduszu w okresie od 15.04 – 14.12.2022r.

Zawiadomienie przesłane do każdego Wnioskodawcy i Pełnomocnika (jeżeli dotyczy) będzie zawierać dokładną instrukcję postępowania w celu złożenia zgody na wypłatę zwiększonego dofinansowania. Co ważne, jeśli wniosek składany był przez Pełnomocnika z którym aktualnie nie ma już kontaktu, zgodę można złożyć samodzielnie podając informację dotyczące wniosku. Wszystkie niezbędne dane zostaną przesłane w mailu o przyznanie zwiększonego dofinansowania.

Jak złożyć wniosek krok po kroku

 

W wiadomości przesyłanej z Funduszu są dane dotyczące numeru wniosku, daty złożenia, numeru PPE oraz podana jest kwota o jaką zostanie zwiększone dofinansowanie.

Pierwszym krokiem do złożenia zgody jest zalogowanie się Generatorze Wniosków o Dofinansowanie. Z głównego menu należy wybrać zakładkę „Nowy Wniosek o dofinansowanie

 

 

 

Pojawi się okno tworzenia nowego wniosku z którego wybieramy „Wniosek o dofinansowanie ze środków krajowych”

 

 

Kolejno z możliwych zakładek wybieramy

 

  • Dziedzina: „MÓJ PRĄD”;
  • Program Priorytetowy: 3.1. Mój Prąd Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021-2023 (2021)
  • Nabór: 3. Mój Prąd Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021-2023;
  • Konkurs: 705/NC/OA/4.3/2023/cz.1 Mój Prąd 2021-2023 Zgoda na zwiększenie dofinansowania;
  • Państwowa Jednostka Budżetowa: Nie;
  • Typ wniosku: wniosek o dotację.

 

 

Tak wypełnione rubryki należy zapisać i przejść do edycji.

 

 

W celu otworzenia formularza należy wpisać hasło dostępu, które przesyłane jest w wiadomości od NFOŚiGW

 

 

Formularz zgody na zwiększenie dofinansowania należy uzupełnić o informacje dotyczące danych personalnych wnioskodawcy, numer wniosku,  numer PPE oraz numer rachunku na jaki ma zostać przelana dotacja.

 

 

Możliwa jest aktualizacja danych zawartych we wniosku. Zmiana danych może dotyczyć jedynie osoby Wnioskodawcy (w przypadku śmierci Wnioskodawcy) danych personalnych Wnioskodawcy (np. zmiana nazwiska) czy zamiana adresu zamieszkania. Należy wówczas podać, które dane uległy zmianie oraz dołączyć stosowne dokumenty. Zmianie natomiast nie ulega wysokość kosztów całkowitych i kwalifikowanych w wypłaconym już wniosku.

 

 

W zakładce Oświadczenia Beneficjenta należy wyrazić zgodę  na wypłatę zwiększonego dofinansowania w ramach zawartej umowy o dofinansowanie.

 

 

Aby prawidłowo złożyć wniosek w programie Mój Prąd należy w zakładce “OŚWIADCZENIA / INFORMACJE” należy zaznaczyć wszystkie rubryki. Spośród oświadczeń można wyróżnić m.in. oświadczenie dotyczące możliwości wypowiedzenie umowy o dofinansowanie w przypadku naruszenia postanowień umowy lub Regulaminu w okresie trwałości czyli do 5 lat od daty wypłaty. W zakładce tej, znajduje się również klauzula informacyjna, oraz Oświadczenie o zgodności mikroinstalacji fotowoltaicznej z Programem Priorytetowym “Mój Prąd”.

 

 

Ostatnim etapem jest dołączenie do wniosku niezbędnych załączników. Jeśli zgoda składana jest przez Pełnomocnika należy dołączyć nowe pełnomocnictwo. Należy również dołączyć odpowiednie  dokumenty w przypadku zmiany osoby Wnioskodawcy oraz danych personalnych.

 

 

Po tak wypełnionym formularzy przechodzimy do górnego paska menu gdzie wybieramy “Zapisz i sprawdź” . Po kliknięciu tego przycisku generator wniosku sprawdza czy komórki zostały uzupełnione prawidłowo. Wnioskodawca otrzyma komunikat jeżeli coś będzie wymagało uzupełnienia. Jeżeli wniosek jest poprawny to zatwierdzamy przyciskiem “Zapisz i zatwierdź”.

 

 

Na końcu całego procesu pojawia się okno z informacją, że wniosek musi zostać podpisany elektronicznie. Po podpisaniu pojawia się przycisk “wyślij do funduszu”. Kliknięcie tego przycisku zamyka proces składania wniosku.

Jeśli potrzebujesz pomocy przy złożeniu wniosku do programu Mój Prąd 4.0 skontaktuj się z nami już dziś! Nasi eksperci pomogą Ci wypełnić wniosek i uzyskać maksymalne dofinansowanie. Nie trać czasu na samodzielne szukanie informacji i składanie dokumentów. Skorzystaj z naszej wiedzy i doświadczenia, aby otrzymać dotację na swoją instalację fotowoltaiczną. Zadzwoń lub napisz do nas teraz! KLIKNIJ TUTAJ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ! 

Ostatnie wpisy: