net biling

Net billing – jak długo będzie zwracać się instalacja fotowoltaiczna w nowym systemie?

Napisano dnia: 15 kwietnia, 2022

Od 1 kwietnia 2022 roku energia elektryczna wytworzona z instalacji fotowoltaicznych będzie rozliczana na nowych zasadach – net-billingu, czyli sprzedaży nadwyżek energii wytworzonych z instalacji fotowoltaicznych.

 

Wielu przyszłych prosumentów zastanawia się, czy warto w takim systemie inwestować w budowę swojej własnej elektrowni słonecznej. Mogłoby się wydawać, że czas zwrotu zainwestowanych pieniędzy może znacznie się wydłużyć. Jak jest zatem naprawdę?

 

Postanowiliśmy to sprawdzić!

 

Net billing – jak długo będzie zwracać się instalacja?

Do naszych obliczeń wybraliśmy instalację składającą się z 20 modułów o jednostkowej mocy 375 Wp oraz falownika 3 fazowego. Parametry instalacji wyglądają następująco:

 

  • Moc instalacji: 7,5 kWp.
  • Moduły: 20 sztuk o mocy 375 Wp.
  • Usytuowanie: połać południowa.
  • Kąt nachylenia dachu: 36 stopni.

 

Biorąc pod uwagę ceny średniorynkowe, założyliśmy cenę całkowitą instalacji w kwocie: 31 200 zł brutto.

 

Założyliśmy również, że średnioroczne zużycie energii elektrycznej w rozpatrywanym budynku to 6700 kWh/rok przy rocznych rachunkach 5 700 zł (475 zł/msc). Natomiast profil zużycia energii to typowy profil dla rodziny w modelu 2+2 widoczny również na rysunku:

profil zużycia energii

Symulacja produkcji energii

Do przeprowadzenia symulacji posłużył nam program do projektowania instalacji fotowoltaicznych PV*SOL Premium. Instalacja z okolic Krakowa wyprodukuje średnio w roku około 7 548 kWh, z czego 1 584 kWh zostaną wykorzystane na autokonsumpcję energii (jest to około 20% całkowitej wytworzonej energii). Całkowity przepływ energii elektrycznej przedstawiono na rysunku:

Przepływ energii elektrycznej w budynku

Jak łatwo zauważyć, z sieci musimy pobrać około 5 129 kWh w ciągu roku, aby sprostać zapotrzebowaniu energetycznemu całego budynku. Tym samym oddajemy do sieci około 5 964 kWh w postaci nadwyżek niewykorzystanej energii.

 

Net billing – czas zwrotu

Mając już wszystkie dane, możemy przejść do obliczeń. Bazując na danych z I kwartału 2022 roku wiemy, że średnia cena zakupu 1 kWh energii elektrycznej w Polsce jest na poziomie 0,85 zł/kWh, natomiast jej sprzedaż (zakładając średnie ceny energii) to 0,40 zł/kWh.

 

Zatem instalacja oddająca 5 964 kWh do sieci w ciągu roku wypracuje około 2 385 zł. Jednocześnie będziemy musieli dokupić z sieci 5 129 kWh za łączną kwotę 4 360 zł. Biorąc to wszystko pod uwagę, kwota naszych rachunków zmniejszy się o około 3 725 zł względem kwoty początkowej: 5 700 zł.

 

Wiedząc, że sumaryczny koszt instalacji wyniósł 31 200 zł, możemy stwierdzić, że taka instalacja zwróci się w ciągu 8,4 lat.

 

Net billing – dotacja Mój Prąd 4.0

15 kwietnia 2022 roku ruszyła kolejna edycja popularnego programu Mój Prąd, który w tym roku będzie wspierał jedynie prosumentów rozliczających się na zasadach net billingu. Instalacje te mogą ubiegać się o zwrot do 4 000 zł, ale nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych.

 

Warto również wspomnieć o uldze termomodernizacyjnej, która uprawnia prosumentów do odliczenia 17% od zainwestowanej kwoty w mikroinstalacje. Wielkość odliczenia może się różnić w zależności od tego, w jaki sposób podatki rozlicza prosument; najczęściej będzie to jednak 17%, 19% lub 32%.

 

Jak zatem będzie wyglądał czas zwrotu inwestycji z uwzględnieniem tych ulg?

 

1  Na początek odliczamy dotacje z Mój Prąd:

31 200 zł – 4 000 zł = 27 200 zł

2 Następnie od tej kwoty odliczamy 17% z tytułu ulgi termomodernizacyjnej:

27 200 * 17% = 4 624 zł (jest to kwota, którą możemy odliczyć od podatku).

3 Sumarycznie więc całkowity koszt instalacji wyniesie 22 576 zł.

 

Bazując na tej kwocie i wcześniejszych obliczeniach uwzględniając ulgi i dotacje – czas zwrotu czasu zwrotu wyniesie nieco powyżej 6 lat!

 

Należy jednak brać pod uwagę, że ceny energii elektrycznej na przestrzeni najbliższych lat mogą ulec zmianie. Może przełożyć się to bezpośrednio na końcowy czas zwrotu instalacji fotowoltaicznej.

 

Jeśli na co dzień zajmujesz się sprzedażą i montażem instalacji fotowoltaicznych, zobacz, co jeszcze dla Ciebie przygotowaliśmy:

 

➡ Zgłoszenia do zakładu energetycznego: https://kielgo.pl/przygotowanie-dokumentacji-do-zakladu-energetycznego/

➡ Uzgodnimy z rzeczoznawcą: https://kielgo.pl/uzgodnienia-ppoz/

➡ Projekty instalacji fotowoltaicznych: https://kielgo.pl/projekty-instalacji-fotowoltaicznych/

Ostatnie wpisy: