Program “Ciepłe Mieszkanie” – Dofinansowanie na Wymianę Głównego Źródła Ciepła

Napisano dnia: 21 marca, 2024

W 2024 roku rozpoczęła się nowa edycja programu “Ciepłe Mieszkanie”, oferującego dofinansowanie na wymianę głównego źródła ciepła w mieszkaniach.

Celem tego programu jest wspieranie wymiany źródeł ciepła na paliwo stałe oraz poprawa efektywności energetycznej w mieszkaniach wielorodzinnych.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Zgodnie z regulaminem, do programu mogą przystąpić:

  • Osoby fizyczne będące właścicielami mieszkań w budynkach wielorodzinnych,
  • Najemcy mieszkań stanowiących własność gminy,
  • Wspólnoty mieszkaniowe złożone z 3-7 lokali.

Na jakie działania można pozyskać środki?

Dofinansowanie obejmuje m.in. demontaż nieefektywnego źródła ciepła i montaż nowego. Eliminacja kopciucha jest obowiązkowa i stanowi warunek konieczny dla sfinansowania działań termomodernizacyjnych, takich jak wymiana okien czy drzwi.

Wśród kosztów kwalifikowanych znajdują się również zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła oraz przygotowanie dokumentacji projektowej. W przypadku wspólnot, dofinansowanie obejmuje także montaż paneli fotowoltaicznych.

Okres kwalifikowalności kosztów

Dofinansowanie przysługuje na wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia, które rozpocznie się nie wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez beneficjenta. Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia to 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Do kiedy można składać wnioski o dotacje?

Program “Ciepłe Mieszkanie” obejmuje lata 2023 – 2026. Harmonogram składania wniosków ustala każda gmina indywidualnie.

Poziomy dofinansowania

Intensywność dofinansowania dla osób fizycznych

Intensywność dofinansowania dla wspólnot

Minimalne Wymagania Techniczne w Programie:

Wszystkie urządzenia oraz materiały muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu, oraz w przypadku, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa, muszą posiadać deklaracje zgodności urządzeń z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE” lub „B”). W przypadku usług, zgodnie z przepisami prawa, muszą być wykonane przez osoby lub podmioty posiadające stosowne uprawnienia i pozwolenia, oraz przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem i normami.

Gdzie Składać Wnioski?

Wnioski można składać:

  • W formie papierowej: do Urzędu Miasta/Gminy,
  • W formie elektronicznej: przez skrzynkę podawczą Urzędu Miejskiego/Gminnego.

Dokładne informacje oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej odpowiedniego Urzędu Gminy.

Gminy biorące udział w dofinansowaniu

Potrzebujesz Pomocy w Przygotowaniu Wniosku?

Szukasz rzetelnej i profesjonalnej firmy, która przygotuje za Ciebie wniosek o dofinansowanie? Kliknij tutaj i dowiedz się więcej!

 

W KIELGO nasi specjaliści posiadają niezbędną wiedzę oraz doświadczenie potrzebne do poprawnego złożenia wniosku. Pomagamy przebrnąć przez dużą ilość dokumentów bez zbędnych formalności.

Ostatnie wpisy: