Mój Prąd 4.0 - jak otrzymać dotację?

Mój Prąd 4.0 – jak otrzymać dotację?

Napisano dnia: 21 kwietnia, 2022

Już od 15 kwietnia 2022 roku można składać wnioski do programu Mój Prąd 4.0, z którego możemy uzyskać dofinansowania aż do 20 500 zł. Dotację można otrzymać na zakup instalacji fotowoltaicznych oraz magazynów ciepła, energii elektrycznej czy systemów zarządzania typu Smart Home.

Dla kogo jest dotacja Mój Prąd 4.0?

Program wsparcia jest dedykowany dla klientów indywidualnych, którzy zdecydowali się na zakup instalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 do 10 kWp. Ale przede wszystkim będą rozliczali energię w nowym systemie rozliczeń net-billing. Prosumenci mogą ubiegać się o zwrot 4 000 zł na zakup samej instalacji fotowoltaicznej, a w przypadku rozbudowy o magazyn ciepła/energii 5000 zł. Dodatkowo prosumenci mogą liczyć na  5 000 zł na zakup magazynów ciepła, 7 500 zł na zakup magazynu energii elektrycznej i 3 000 zł na zakup i montaż systemu zarządzania energią HEMS/EMS.

Prosumenci, którzy obecnie rozliczają energię z OSD na zasadach net-meteringu i dotychczas nie skorzystali z dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznej, mogą również ubiegać się o dotację Mój Prąd 4.0, pod warunkiem przejścia na nowy system bilansowania. Tacy prosumenci mogą ubiegać się o dokładnie taką samą kwotę dotacji.

O granty mogą ubiegać się również osoby, które już skorzystały z dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu Mój Prąd. W tym wypadku maksymalna wysokość dofinansowania to 17 500 zł i obowiązek zmiany systemu rozliczeń na net-billing.

Jak otrzymać dofinansowanie z programu?

Obecnie wnioski do programu Mój Prąd 4.0 przyjmowane są tylko i wyłącznie w formie elektronicznej. Odbywa się to za pośrednictwem platformy Generator wniosków o dofinansowanie. Aby złożyć wniosek należy założyć tam konto, potwierdzone za pośrednictwem profilu zaufanego. Po poprawnej aktywacji można złożyć wniosek o dofinansowanie. Zgodnie z zapowiedziami wnioski mają zostać rozpatrzone maksymalnie w 90 dni. Natomiast w przypadku ewentualnych braków czas oczekiwania może wydłużyć się o kolejne 30 dni.

Prosumenci mogą ubiegać się o dotację tylko i wyłącznie wtedy, gdy zakup i montaż instalacji miały miejsce po 01.02.2020 roku. Jeśli więc prosument zakupił część sprzętu przed tą datą, nie może zaliczyć tych wydatków do kosztów kwalifikowanych.

Jakie dokumenty są wymagane do złożenia wniosku w programie Mój Prąd?

Przed założeniem konta na GWD koniecznym będzie skompletowanie wszystkich wymaganych dokumentów, które będą konieczne do poprawnego złożenia wniosku o dofinansowanie. Jest to odpowiednio:

  • oświadczenie o gotowości do przyłączenia – oświadczenie wydawane po zgłoszeniu mikroinstalacji, a przed wymianą licznika na dwukierunkowy;
  • oświadczenie o rozliczeniu na zasadach net billingu – oświadczenie, które powinniśmy uzyskać od Operatora Sieci Dystrybucyjnej i poświadczające, że rozliczamy się na nowych zasadach;
  • fakturę/faktury za zakupiony sprzęt oraz montaż – w przypadku samodzielnego montażu będą to faktury za zakupiony sprzęt;
  • potwierdzenie dokonania przelewu – najczęściej będą to wyciągi z banku potwierdzające zakup sprzętu czy montażu;
  • zaświadczenie OSD – zaświadczenie wydane przez OSD po zamontowaniu licznika na dwukierunkowy, najczęściej wysyłane pocztą do 2 tygodni po zamontowaniu licznika;
  • pełnomocnictwo – jeśli osoba będzie składać wniosek w imieniu prosumenta, musi posiadać stosowne pełnomocnictwo.

Dodatkowo w przypadku montażu magazynów ciepła czy magazynów energii konieczne będzie przedstawienie:

  • protokołu obioru pracy – dokumentu potwierdzającego montaż magazynu energii lub ciepła;
  • dokument potwierdzającego zgłoszenie takiego magazynu do OSD.

Są to wszystkie dokumenty, które trzeba przygotować, aby poprawnie złożyć wniosek do programu Mój Prąd 4.0.

Oczywiście nie musisz robić tego sam!

Jeśli na co dzień sprzedajesz czy montujesz instalacje fotowoltaiczne i chciałbyś, abyśmy przygotowywali dla Twoich klientów takie zgłoszenie, to jak najbardziej jest to możliwe. >> KLIKNIJ TUTAJ, aby zapoznać się z ofertą.

Ostatnie wpisy: