Czyste Powietrze – kto może otrzymać dofinansowanie?

Napisano dnia: 17 maja, 2022

Nieustannie trwa nabór wniosków do programu Czyste Powietrze, którego celem jest dofinansowanie wymiany starych kotłów oraz wykonania prac związanych z termomodernizacją budynku. W programie można wziąć udział do 31.12.2027 r. Na ten moment złożono blisko 434 tys. wniosków i wypłacono ponad 2,5 mld złotych (dane z 6.05 bieżącego roku). To stosunkowo niewiele, biorąc pod uwagę, że budżet programu to ponad 103 mld zł.

 

Co warto wiedzieć o programie Czyste Powietrze?

Program skierowany jest do Właścicieli i Współwłaścicieli budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, wydzielonego w budynku jednorodzinnym, z wyodrębnioną księgą wieczystą.

 

Wniosek można złożyć jeszcze zanim rozpoczną się prace modernizacyjne. W przeciwnym przypadku należy pamiętać, że pod uwagę będą brane jedynie koszty poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

 

Dofinansowanie można uzyskać w formie dotacji lub składając wniosek w banku, jako formę częściowej spłaty kapitału kredytowego.

Kto może skorzystać z dofinansowania w programie Czyste Powietrze?

Maksymalna kwota dofinansowania uzależniona jest od dochodu Wnioskodawcy. Dokładne warunki podzielono na trzy poziomy.

 

  • Poziom Podstawowy

Osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 tys. zł, mogą liczyć na dotację w wysokości do 30 tys. zł.

 

  • Poziom Podwyższony

Podwyższony poziom dofinansowania skierowany jest do Beneficjentów, których miesięczny dochód nie przekracza 1 564 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 2 189 zł w gospodarstwie jednoosobowym. W takim przypadku przewidziana kwota dofinansowania to do 75% faktycznie poniesionych kosztów zakupu oraz montażu nowego źródła ciepła.

 

  • Poziom Najwyższy

Najwyższy próg dofinansowania dotyczy osób, których dochód nie przekracza 900 zł i 1 260 zł. Dla takich osób program przewiduje dofinansowanie w wysokości aż 69 000 zł.

 

Szczegóły dofinansowania

W ramach programu Czyste Powietrze dofinansowywane są przedsięwzięcia związane z wymianą nieefektywnych źródeł ciepła na nowe. Dodatkowo dofinansowaniem objęte są wszelkie prace związane termomodernizacyjnymi budynku. Nowym źródłem ciepła określonym w programie może być np. przyłączenie do sieci ciepłowniczej, kotłownia gazowa, pompa ciepła, czy kocioł na pellet.

 

Dodatkowo możliwe jest uzyskanie dotacji m.in. na instalację fotowoltaiczną, o ile wiąże się to z wymianą starego kotła. Jest to dobra wiadomość dla wszystkich tych, którzy nie złożyli wniosku w poprzednich edycjach programu Mój Prąd.  Program Czyste Powietrze nie nakazuje przechodzenia na nowy system rozliczania energii wyprodukowanej z fotowoltaiki. Należy jednak zaznaczyć, że dofinansowanie na wymianę kopciucha i montaż instalacji fotowoltaicznej musi być zawarte w jednym wniosku. Osoba, która wymieniła kocioł i złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach programu, a następnie zamontowała instalację fotowoltaiczną, nie może liczyć na otrzymanie na nią dotacji.

 

W przypadku, gdy nie chcemy wymieniać źródła ciepła, możemy starać się o dotację na inne rzeczy. Program Czyste Powietrze oferuje nam dotację również na: ocieplenie przegród budowlanych, stolarkę okienną oraz drzwiową, czy zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiwaniem ciepła.

 

Przykład uzyskania dotacji w programie Czyste Powietrze

 

Rozpatrzmy przypadek Pana Jana, który zdecydował się wymienić swój przestarzały kocioł na pompę ciepła typu powietrze-woda, jako nowe źródło ciepła.

Miesięczny dochód na osobę w trzyosobowej rodzinie Pana Jana jest wyższy niż 1 564 zł. W związku z tym Pan Jan kwalifikuje się do podstawowego poziomu dofinansowania.

W ramach programu może liczyć na 13 500 zł dofinansowania zakupu pompy ciepła typu powietrze-woda. Dodając do przedsięwzięcia:

  • mikroinstalację fotowoltaiczną (dotacja do 5 000 zł),
  • wymianę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (dotacja do 4 500 zł)
  • oraz koszty związane z wykonaniem dokumentacją projektową (dotacja do 600 zł) – dokumentacja ta nie zawsze jest wymagana,

Pan Jan możne spodziewać się 23 600 zł dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze.

 

Chcesz skonsultować swój przypadek? Jak najbardziej możemy Ci pomóc w otrzymaniu dotacji z programu Czyste Powietrze.
Kliknij TUTAJ i sprawdź jak możemy Ci pomóc!

Ostatnie wpisy: