audyt energetyczny

Audyt energetyczny – klucz do wyższej dotacji w ramach programu Czyste Powietrze

Napisano dnia: 16 czerwca, 2023

Program Czyste Powietrze jest inicjatywą rządową, mającą na celu poprawę jakości powietrza poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń w Polsce. Jednym z kluczowych aspektów tego programu jest dostęp do dotacji, które wspierają inwestycje starających się o zwiększenie efektywności energetycznej budynków i ograniczenie emisji szkodliwych substancji. W najnowszej odsłonie programu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oferuje dotację do nawet 136 200 zł za wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku. Przyjrzeliśmy się korzyściom, jakie niesie ze sobą poprawnie wykonany audyt energetyczny w kontekście programu Czyste Powietrze. Czytaj dalej!

 

Rola audytu energetycznego

Audyt energetyczny to szczegółowa ocena zużycia energii w budynku, mająca na celu zidentyfikowanie obszarów o niskiej efektywności energetycznej i zaproponowanie środków poprawy. Audytorzy energetyczni analizują wszystkie aspekty zużycia energii w budynku, w tym izolację termiczną, systemy grzewcze, oświetlenie czy wentylację. Na podstawie wyników audytu, można określić konkretne działania, które należy podjąć w celu osiągnięcia większej efektywności energetycznej, takie jak modernizacja systemów, wymiana urządzeń na bardziej energooszczędne czy zastosowanie odnawialnych źródeł energii.

 

Audyt energetyczny – dlaczego warto go wykonać?

Przeprowadzenie audytu energetycznego przed rozpoczęciem prac modernizacyjnych ma wiele zalet. Po pierwsze, audyt pozwala dokładnie określić zakres inwestycji i oszacować koszty, co minimalizuje ryzyko nieoczekiwanych niespodziewanych wydatków w trakcie realizacji projektu. Dzięki temu możliwe jest dokładne zaplanowanie budżetu i optymalne wykorzystanie dostępnych dotacji.

Kolejną korzyścią jest to, że audyt energetyczny dostarcza szczegółowych informacji na temat oszczędności energii, które można osiągnąć poprzez zaproponowane działania. Dzięki tym informacjom można dokładnie określić wysokość oczekiwanych oszczędności, co jest ważne zarówno dla oceny opłacalności projektu, jak i dla uzyskania dotacji. Program Czyste Powietrze przyznaje dotacje na podstawie oszczędności energii, więc precyzyjne informacje z audytu są niezbędne dla uzasadnienia wysokości żądanej dotacji.

Dodatkowo przeprowadzenie audytu energetycznego pozwala uniknąć popełnienia błędów przy planowaniu inwestycji. Audytor energetyczny jest specjalistą, który ma doświadczenie i wiedzę na temat skutecznych rozwiązań z zakresu efektywności energetycznej. Dlatego jego wskazówki i rekomendacje są niezwykle cenne przy planowaniu i realizacji prac modernizacyjnych. Dzięki audytowi można uniknąć kosztownych pomyłek i skoncentrować się na najbardziej efektywnych działaniach, co przekłada się na oszczędność czasu, środków finansowych i energii.

 

Audyt energetyczny a wyższa dotacja

Od stycznia 2023 r. w programie Czyste Powietrze zostały wprowadzone zmiany dotyczące zwiększenia progów dofinansowania dla Beneficjentów, którzy zdecydują się na wykonanie tzw. kompleksowej termomodernizacji.

 

Kompleksowa termomodernizacja obejmuje szereg działań, takich jak docieplenie budynku, modernizacja systemów grzewczych, wymiana okien, izolacja dachu i fundamentów, oraz inne prace mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej. Warunkiem otrzymania dotacji na takie przedsięwzięcie jest wykonanie audytu energetycznego i zrealizowanie wszystkich elementów wskazanych w wariancie audytu, których wykonanie zagwarantuje zmniejszenie zużycia energii użytkowej na cele ogrzewania budynku w tym:

  • zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2*rok)

lub

  • zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%.

 

Warto zaznaczyć, że za wykonanie audytu energetycznego można otrzymać do 1200 zł netto dofinansowania. Dotacja za wykonanie dokumentacji jest przyznawana niezależnie od tego czy Wnioskodawca zdecyduje się ostatecznie na opcję z kompleksową termomodernizacją.

Dla przykładu, jeśli Beneficjent znajduje się w najwyższym progu dofinansowania, może liczyć na maksymalnie 70 000 zł dotacji (79 000 zł z instalacją PV), jeśli jednak skorzysta z opcji kompleksowej termomodernizacji z audytem energetycznym, może wówczas wnioskować o zwrot do 121 200 zł (136 200 zł z instalacją PV).

 

Przeprowadzenie audytu energetycznego jest konieczne do uzyskania  dotacji na tak zwaną kompleksową termomodernizację w ramach programu Czyste Powietrze.

Audyt pozwala na identyfikację obszarów, w których można poprawić efektywność energetyczną budynków, oraz określenie konkretnych działań, które należy podjąć. Dlatego warto skorzystać z tej możliwości i wykonać audyt energetyczny jako pierwszy krok w drodze do uzyskania wyższej dotacji w ramach programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Chcesz wykonać audyt energetyczny dla swojego budynku? Chcesz wiedzieć ile kosztuje jego wykonanie? Napisz do nas i porozmawiajmy o możliwościach współpracy! (KLIKNIJ TUTAJ i sprawdź jak możemy Ci pomóc!)
KIELGO nasi specjaliści mają wymagane uprawnienia i niezbędną wiedzę potrzebną do poprawnego wykonania audytu.

Ostatnie wpisy: